Tax Free – dla podróżnych w naszym sklepie

Opublikowano

Od dziś możesz poprosić o wystawienie dokumentu sprzedażowego w systemie TAX FREE dla podróżujących .

Udogodnienie dla podróżnych z poza UE

Nowy aktualny znak TAX FREE

Co należy zrobić by dokonać zakupu i otrzymać dokument TaX Free:

Zasady które obowiązują od 01.01.2022

Ulotka do pobrania polski/ukraiński/rosyjski/angielski

1. Kupujesz

Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE. Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupietowarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.

2. Sprzedawca rejestruje TAX FREE

Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE. Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy). Wybierz formę dokumentu TAX FREE:

 • elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf,
 • wydruk.

Twój dokument TAX FREE jest przekazywany na granicę.

3. Wywozisz za granicę

ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ CZY POSIADASZ:

 • dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub
 • wydrukowany dokument TAX FREE oraz
 • wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE
  – jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.

NA GRANICY:

 • pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym),
 • poinformuj, których towarów brakuje,
 • przedstaw wywożony towar (na żądanie),
 • system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE,
 • na żądanie otrzymasz pieczęć POLSKA – CŁO na wydrukowanych dokumentach TAX FREE.

WAŻNE:

 • Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE. Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.
 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

4. Otrzymujesz zwrot podatku VAT

 • korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku,
 • gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście,
 • pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotupodatku.