USB-C:25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz DisplayPort: 25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 135 kHz, 23 - 61 Hz

Wyświetlanie jednego wyniku

Wyświetlanie jednego wyniku